معنی و ترجمه کلمه heat-proof به فارسی heat-proof یعنی چه

heat-proof


ضداتش
علوم مهندسى : نسوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها