معنی و ترجمه کلمه heat-rash به فارسی heat-rash یعنی چه

heat-rash


عرق جوش ،عرق سوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها