معنی و ترجمه کلمه heat-resistance polymer به فارسی heat-resistance polymer یعنی چه

heat-resistance polymer


شيمى : بسپار گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها