معنی و ترجمه کلمه heat-resisting quality به فارسی heat-resisting quality یعنی چه

heat-resisting quality


علوم مهندسى : حالت و چگونگى مقاومت حرارتى ثبات گرمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها