معنی و ترجمه کلمه heat-treat به فارسی heat-treat یعنی چه

heat-treat


علوم مهندسى : انجام دادن عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها