معنی و ترجمه کلمه heat-treatable steel به فارسی heat-treatable steel یعنی چه

heat-treatable steel


علوم مهندسى : فولاد قابل عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها