معنی و ترجمه کلمه heat-treatable به فارسی heat-treatable یعنی چه

heat-treatable


علوم مهندسى : قابل عمليات حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها