معنی و ترجمه کلمه heater cathode به فارسی heater cathode یعنی چه

heater cathode


الکترونيک : کاتد با رشته گرمساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها