معنی و ترجمه کلمه heater plug به فارسی heater plug یعنی چه

heater plug


شمع اتومبيل
علوم مهندسى : شمع اتش زنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها