معنی و ترجمه کلمه heater voltage به فارسی heater voltage یعنی چه

heater voltage


الکترونيک : ولتاژ رشته گرمساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها