معنی و ترجمه کلمه heater به فارسی heater یعنی چه

heater


فيلامان ،گرمکن ،چراغ خوراک پزى ،بخارى ،دستگاه توليد گرما،متصدى گرم کردن
علوم مهندسى : بخارى
الکترونيک : رشته گرمساز
عمران : بخارى
شيمى : گرمکن
علوم نظامى : بخارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها