معنی و ترجمه کلمه heath cock به فارسی heath cock یعنی چه

heath cock


(ج.ش ).خروس کولى ،باقرقره سياه نر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها