معنی و ترجمه کلمه heath hen به فارسی heath hen یعنی چه

heath hen


(ج.ش ).باقرقره سياه ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها