معنی و ترجمه کلمه heath به فارسی heath یعنی چه

heath


خلنج زار،زمين بايرى که علف وخاربن دران مى رويد،تيغستان ،بوته ،خاربن ،خلنگ زار
معمارى : بته زار
زيست شناسى : خارستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها