معنی و ترجمه کلمه heather به فارسی heather یعنی چه

heather


(گ.ش ).خلنگ ،علف جاروب ،ورسک)erica( ،وابسته به خلنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها