معنی و ترجمه کلمه heating blower به فارسی heating blower یعنی چه

heating blower


علوم مهندسى : دمنده ى حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها