معنی و ترجمه کلمه heating capacity به فارسی heating capacity یعنی چه

heating capacity


علوم مهندسى : ظرفيت گرمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها