معنی و ترجمه کلمه heating chamber به فارسی heating chamber یعنی چه

heating chamber


علوم مهندسى : اطاق گرمکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها