معنی و ترجمه کلمه heating current به فارسی heating current یعنی چه

heating current


علوم مهندسى : جريان گرم کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها