معنی و ترجمه کلمه heating effect به فارسی heating effect یعنی چه

heating effect


علوم مهندسى : اثر گرمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها