معنی و ترجمه کلمه heating flame به فارسی heating flame یعنی چه

heating flame


علوم مهندسى : شعله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها