معنی و ترجمه کلمه heating flue به فارسی heating flue یعنی چه

heating flue


علوم مهندسى : تنوره گربه رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها