معنی و ترجمه کلمه heating furnace به فارسی heating furnace یعنی چه

heating furnace


علوم مهندسى : کوره حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها