معنی و ترجمه کلمه heating resistor به فارسی heating resistor یعنی چه

heating resistor


علوم مهندسى : مقاومت حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها