معنی و ترجمه کلمه heating surface به فارسی heating surface یعنی چه

heating surface


علوم مهندسى : سطح گرمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها