معنی و ترجمه کلمه heating tape به فارسی heating tape یعنی چه

heating tape


شيمى : نور حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها