معنی و ترجمه کلمه heating value به فارسی heating value یعنی چه

heating value


گرماى سوختن ،گرماى احتراق
شيمى : ارزش گرمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها