معنی و ترجمه کلمه heating zone به فارسی heating zone یعنی چه

heating zone


علوم مهندسى : منطقه يا ناحيه حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها