معنی و ترجمه کلمه heave (to) به فارسی heave (to) یعنی چه

heave (to)


اماس کردن ،باد کردن
معمارى : جابجا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها