معنی و ترجمه کلمه heave around به فارسی heave around یعنی چه

heave around


به کار انداختن دوار
علوم نظامى : شروع به کار کشيدن طناب با دوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها