معنی و ترجمه کلمه heave in به فارسی heave in یعنی چه

heave in


کشيدن به داخل
علوم نظامى : بالا کشيدن
علوم دريايى : بالا کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها