معنی و ترجمه کلمه heave of the sea به فارسی heave of the sea یعنی چه

heave of the sea


زورخيزاب دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها