معنی و ترجمه کلمه heave-offering به فارسی heave-offering یعنی چه

heave-offering


(درايين باستانى يهود )قربانى افراشتنى ،پيشکشى اى که کاهن روى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها