معنی و ترجمه کلمه heave به فارسی heave یعنی چه

heave


خيز برداشتن ،انداختن ،بلند کردن ،کشيدن ،بزرگ کردن ،جابجا کردن ،باد کردن ،تقلا کردن
معمارى : برامدگى
علوم نظامى : بالا کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها