معنی و ترجمه کلمه heaven forbid به فارسی heaven forbid یعنی چه

heaven forbid


خدانکند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها