معنی و ترجمه کلمه heavenliness به فارسی heavenliness یعنی چه

heavenliness


سماويت ،اسمانى ،روحانى ،الوهيت ،علوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها