معنی و ترجمه کلمه heavenly body به فارسی heavenly body یعنی چه

heavenly body


جسم اسمانى ،جرم اسمانى ،جسم سماوى
نجوم : جرم سماوى
علوم دريايى : - celestial body

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها