معنی و ترجمه کلمه heavenly به فارسی heavenly یعنی چه

heavenly


اسمانى ،سماوى ،بهشتى ،خدايى ،روحانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها