معنی و ترجمه کلمه heavier-than-air aircraft به فارسی heavier-than-air aircraft یعنی چه

heavier-than-air aircraft


علوم هوايى : هواپيماى سنگين تر از هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها