معنی و ترجمه کلمه heavily به فارسی heavily یعنی چه

heavily


به سنگينى ،زياد،باافسردگى ،به زحمت ،به سختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها