معنی و ترجمه کلمه heaviness به فارسی heaviness یعنی چه

heaviness


به سنگينى ،زيادى ،افسردگى غلظت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها