معنی و ترجمه کلمه heavy concrete به فارسی heavy concrete یعنی چه

heavy concrete


بتن سخت
علوم مهندسى : بتن سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها