معنی و ترجمه کلمه heavy current capacitor به فارسی heavy current capacitor یعنی چه

heavy current capacitor


علوم مهندسى : خازن جريان قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها