معنی و ترجمه کلمه heavy current engineering به فارسی heavy current engineering یعنی چه

heavy current engineering


مهندسى جريان قوى
علوم مهندسى : مهندسى قدرت تکنولوژى جريان قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها