معنی و ترجمه کلمه heavy drop به فارسی heavy drop یعنی چه

heavy drop


بارريزى سنگين
علوم نظامى : پرتاب بار سنگين با چتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها