معنی و ترجمه کلمه heavy duty به فارسی heavy duty یعنی چه

heavy duty


مخصوص کارسنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها