معنی و ترجمه کلمه heavy fighting is in progress به فارسی heavy fighting is in progress یعنی چه

heavy fighting is in progress


جنگ سختى جريان( يا ادامه ) دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها