معنی و ترجمه کلمه heavy fire team به فارسی heavy fire team یعنی چه

heavy fire team


علوم نظامى : تيم اتشهاى زمينى سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها