معنی و ترجمه کلمه heavy handed به فارسی heavy handed یعنی چه

heavy handed


سنگين دست ،خام دست ،بى مهاره ت ،زشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها