معنی و ترجمه کلمه heavy lift به فارسی heavy lift یعنی چه

heavy lift


حمل و نقل هوايى سنگين
علوم نظامى : واحد حمل و نقل هوايى سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها